1. QS. Ali Imran 35-36

Sebaik-baik doa untuk anak yang akan lahir adalah doa agar mereka dijadikan anak yang sholih. Kamu dapat membaca Al-Quran surat Ali Imran ayat 35-36 yang berisi doa untuk meminta anak yang sholih dan meminta perlindungan atas kehamilan yang sedang dijalani.

Bismillahhirrahmaanir rahiim, Robbi inni nadzartu laka maa fii bathnii muharroron fataqobbalminnii, Innaka antas sami’ul alim.

Arti : "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam kandunganku manjadi hamba yang shaleh dan berkhidmat karena itu terimalah (nazar) itu daripadaku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Mengetahui dan aku mohon perlindungan untuknya dan keturunannya kepada (pemeliharaan) Engkau dari setan yang terkutuk."

1. QS. Ali Imran 35-36
source: https://id.pinterest.com/pin/396668679655997119/


 

baca juga

2. QS. Ali Imran 38

Selanjutnya, kamu dapat membaca Al-Quran surat Ali Imran ayat 38 sebagai doa agar mendapat keturunan yang baik. 

Rabbii habli miladunka dzurriyyatan thoyyibah. Innaka sammi’uddu’aa.

Arti : "Ya Allah berikanlah kepadaku dari sisi-Mu keturunan yang baik. Sesungguhnya Engkau adalah pendengar permohonan (doa)."

2. QS. Ali Imran 38
source: https://id.pinterest.com/pin/224546731393269008/


 

3. QS. Ibrahim 40

Kamu juga dapat membaca doa ibu hamil dari Al-Quran surat Ibrahim ayat 40. Ayat ini merupakan doa agar kamu dan keluargamu menjadi hamba-hamba yang beriman dan bertakwa.

Robbij’alnii muqiimash sholaati wa min dzurriyatii robbanaa wa taqobbal du’aa

Arti : "Ya Tuhanku jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan shalat. Ya Tuhan kami perkenankanlah doaku."

3. QS. Ibrahim 40
source: https://id.pinterest.com/pin/462041242993624024/


 

baca juga

4. QS. Al Furqan : 74

Memiliki keturunan yang kehadirannya dapat menjadi penenang hati, pastinya menjadi harapan dan keinginan bagi setiap orang tua. Doa untuk memohon anak cucu keturuanan yang dapat menenangkan hati yang ada pada Al-Quran Surat Furqan ayat 74.

Rabbanaa hab lanaa min azwaajinaa wadzurriyyaatinaa qurrata a’yuniw waaj’alnaa lilmuttaqiina imaaman.

Arti : "Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa."

4. QS. Al Furqan : 74
source: https://plus.google.com/115195469336530711810